CENTRUL DE PREGĂTIRE SIBIU

        Camera de Conturi Sibiu a organizat, în sediul din municipiul Sibiu, strada Octavian Goga nr.1/B, un centru de pregătire profesională. Centrul de pregătire profesională dispune de toate facilitățile pedagogice și sociale necesare organizării și desfășurării de cursuri și seminarii. Cazarea participanților este asigurată în spațiile special amenajate pentru această destinație în sediul camerei de conturi, iar servirea mesei este externalizată, asigurându-se prin rețeaua hotelieră din sectorul turismului.

        Sala în care se organizează și se desfășoară seminariile și cursurile dispune de o bază tehnico-materială care asigură resursele tehnice: echipamente audio-video (instalație de sunet), echipamente pedagogice (videoproiector, flip-chart etc.), materiale didactice (prezentări PowerPoint și suporturi de curs), precum și de materiale consumabile și facilități de asigurare a desfășurării pauzelor de cafea. Sala de curs are o capacitate de 24 de locuri dotate cu tot atâtea PC-uri cu ajutorul cărora se pot realiza lucrări practice pentru studiile de caz aferente tematicilor seminariilor și care sunt conectate la rețeaua de internet prin intermediul căreia se pot accesa direct materialele didactice de specialitate postate pe portalul intern al website-ului Curții de Conturi.